X

Hållbarhetspolicy

X

HÅLLBARHETSPOLICY RESTAURANG KOPPARHATTEN

Vi stödjer och strävar efter att följa FN:s Global Compact och FN:s Globala Mål.

Vår vision är att Restaurang Kopparhatten ska vara en god förebild i hållbarhetsfrågor inom vår näring. Öppet delar vi med oss av våra kunskaper och erfarenheter till intressenter i vårt nätverk och branschen i övrigt.

Vi arbetar långsiktigt och målmedvetet med att ständigt minimera vår verksamhets negativa påverkan på klimatet och miljön utifrån den kunskap och teknologi som finns tillgänglig.

Vi verkar för en bra djurhälsa och ett gott djurskydd, att främja ekosystem och biologisk mångfald i odling/jordbrukslandskapet och att haven och de marina resurserna nyttjas på ett hållbart sätt.

Goda arbetsförhållanden är en förutsättning för att vår verksamhet ska vara ekonomiskt hållbar och vi arbetar aktivt för att främja jämställdhet och mångfald för såväl våra anställda som gäster och leverantörer.

I samband med att vi skrev avtal som första ”Hållbara Restauranger” i Dalarna som gemensamt samverkar för en hållbar utveckling.

Restaurang  Kopparhatten vill vara en stark förebild i hållbarhetsfrågor.